X
Problemen met bewegen - Caretomove.nl Centrum voor bewegingsdiagnostiek en behandeling

 

 

Informatie over de vergoeding

Als kliniek voor orthopedische zorg in Deventer hebben we in 2017 goede afspraken met ENO/ Salland Zorgverzekeringen gemaakt. Voor een groot deel van onze behandelingen vergoeden zij de gehele behandeling. Wij werken met de meeste andere ziektekostenverzekeraars op restitutiebasis. De kosten van de behandeling worden daardoor deels door uw verzekeraar aan u terugbetaald

 

U krijgt bij restitutiepolissen vrijwel alle kosten voor de specialist vergoed. U betaalt de factuur van Care to Move eerst zelf en dient hem dan bij de Zorgverzekeraar in. Wij raden u met klem aan een restitutiepolis te sluiten. Bij naturapolissen wordt slechts een geringer deel van de kosten vergoed als u een niet gecontracteerde zorgverlener bezoekt. Kijk hiervoor uw polis na! Het controleren van de dekking is een verantwoordelijkheid van de patiënt zelf. 


Om onaangename en dure verrassingen te voorkomen, die nu eenmaal in de DBC-betalingssystematiek in het Zorgstelsel voorkomen, raden we onze patiënten aan de specifieke bepalingen van hun ziektekostenverzekering zorgvuldig te onderzoeken. Verzekeraars kunnen in sommige gevallen dekking afwijzen als u niet aan specifieke voorwaarden voldoet. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt eventuele speciale voorwaarden te achterhalen en ons hiervan op de hoogte te stellen.
Het is belangrijk dat u als u voor het eerst komt uw verzekeringsnummer doorgeeft. 


Indien u van verzekeringsmaatschappij wisselt of u wijzigt uw adres, telefoonnummer, enzovoorts, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op zodat we de noodzakelijke wijzigingen in uw dossier kunnen doorvoeren.  Wij hebben goede afspraken met Salland/ENO; voor het merendeel van onze behandelingen betalen zij uw hele rekening. Ga met ons of met hen na wat voor u wordt vergoed. Uit ervaring is inmiddels duidelijk wat de vergoedingen zijn die de verzekeraars gemiddeld betalen. Helaas is ons niet bekend welk type polis dit betreft. Restitutiepolissen vergoeden soms iets meer, naturapolissen iets minder. 

 

 

OVER ONS

Wij geloven in het verlenen van zorg van de hoogste kwaliteit en het bereiken van volledige tevredenheid van onze patiënten door de gecombineerde inspanningen van ons uitstekende team.

LOCATIE

Polikliniek Care to Move
Keulenstraat 8-c
7418 ET Deventer
 

BEL 0570-760450