Care to Move

“Onze zorg voor beweging.”

Wij, als orthopeden bij Care to Move, gaan graag terug naar de basis van de orthopedie.

Concreet houdt dit in dat we stap voor stap nagaan, met behulp van een multidisciplinair team, welke problematiek of aandoening ten grondslag ligt aan de klacht van het bewegingsapparaat.
Met behulp van eventueel aanvullend onderzoek, waaronder een, voor Nederland unieke Formetric scan, wordt bekeken welke therapievorm het beste is voor deze patiënt. Daarbij ligt operatieve behandeling op de achtergrond.

Klinkt ouderwets, maar uit ervaring blijkt dat de conservatieve behandeling en uitgebreide diagnostiek van aandoeningen van het bewegingsapparaat naar de achtergrond dreigen te worden gedrongen!

Wij menen dat het belangrijker is goed te beoordelen wat de oorzaak van de problemen is, dan alleen te beoordelen welke behandeling zinvol is. De oorzaak wordt hiermee gericht aangepakt.

Wij zijn van mening dat de bewegingsketen als geheel moet worden beoordeeld en behandeld. U kunt ons desgewenst voor meerdere hulpvragen inzetten.

Voor nadere informatie en toelichting kunt u terecht op deze website of kunt u contact met ons opnemen. Onze werkwijze wordt toegelicht in dit filmpje.

Vergoedingen:

Wij werken op basis van restitutie. Dat betekent dat uw verzekeraar vrijwel alles vergoed als u een restitutiepolis heeft. Als u een naturapolis heeft wordt slechts een deel van de kosten door de verzekeraar gedragen. Wij adviseren u een restitutiepolis te nemen zodat uw vrije artsenkeuze wordt gegarandeerd.

Met Salland/ENO hebben wij een contract gesloten.

zorgkaart-nederland

Orthopeed Erve, R.H.G.P. van is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Orthopeed Loon, P.J.M. van is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering